BELEDİYELER TEKNİK VE SOSYAL HİZMET ORGANİZASYONU DERNEĞİ
Duyurular

BELEDİYELER TEKNİK HİZMET ORGANİZASYONU DERNEĞİ OLARAK DERNEGİMİZİN ADI ALTINDA AYLIK KÜLTÜR,SOSYAL,EKONOMİK,TURİZM ALANLARINDA AYLIK DERGİMİZİN ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ BULUNMAKTADIR
 


DERNEGİMİZİN ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 

 

 

 


Ankara Hava Durumu
Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 6,2671   6,2784
EURO 7,3794   7,3927
       
Özlü Sözler
Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?
Sponsorlarımız
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 15
Dün: 22
Toplam: 8441
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

DERNEK TÜZÜĞÜ

BTH
BELEDİYELER
TEKNİK VE SOSYAL HİZMET
ORGANİZASYONU
DERNEĞİ
ANA TÜZÜĞÜ
ANKARA 1994

MADDE 1- DERNEĞİN ADI
Derneğin adı BELEDİYELER TEKNİK VE SOSYAL HİZMET ORGANİZASYONU DERNEĞİ’dir. Dernek politikayla uğraşmaz.

MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ
Derneğin merkezi Ankara‘dır. Dernek lüzum ve ihtiyaç hasıl olması halinde Genel Kurul Kararı ile yasalar çerçevesinde başka yerlerde şube açabilir.

MADDE 3- DERNEĞİN ÇALIŞMA KONUSU
3.1. Belediyelerimizin ve köylerimizin ihtiyacı olan, ihtisas gerektiren, diğer belediyelerle benzerliği bulunan,
a) Tesis
b) Ekipman
c) Tedarik
d) Yatırım
e) Onarım
f)  Hizmet
g) Finansman
h) Eğitim
i)  Proje
j)  Müşavirlik
k) Yürütme
l)  Kontrol
konularında merkezi faaliyette bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak    .   

 J)Danışmanlık hizmetleri Belediyelerimiz Ve Yerel Yönetimlerimize Yukarıda Belirtmiş oldugumuz Alanlarda Danışmanlık Hizmetini Uzman Kadromuzla Birlikte Projelendirip Yürütmekteyiz.


3.2. Türkiye belediyeciliği ve şehirciliğin ilerlemesine, köylerin kalkınmasına yardım edecek teknolojik ve bilimsel incelemeler yapmak ve yaptırmak,
3.3. Türkiye ve dünya belediyeciliğinin ilerlemesini ve köy kalkınmasını izlemek ve Türk belediyelerinin ve Türk köylerinin şehircilik bakımından gelişmesi imkanlarını araştırmak ve dernek araştırmalarını dergi, kitap ve benzeri yayınlarla üyelerine ve ilgililere duyurmak,
3.4. Yurdumuzda belediyecilik ve şehircilik bilimini, öğretimini teşvik etmek, kitaplıklar kurulmasını sağlamak, belediyede çalışanların ve köy muhtarlarının yetişmesi için kurslar açmak veya açılmasına çalışmak, belediyecilik ve şehircilik ve köy kalkınması konularında genel konferanslar düzenlemek, dernek gayesine uygun geziler hazırlamak,
3.5. Dernek üyelerine hükümet ve belediyelere, köy muhtarlarına hukuki, mali ve teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek,
3.6. Belediyecilik ve şehircilik kanunlarına ilişkin hükümet ve belediyeler tarafından istenilen danışma niteliğinde görüşleri vermek, kongrelerde belirtilecek ihtiyaçlarla ilgili dilekleri ilgili yerlerde takip etmek,
3.7. Her türlü etüt, proje ve fizibilite çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, arzu eden belediyelerin hizmetine ücreti  mukabilinde sunmak, belediyelerin ve köylerin ihtiyacı olan yol, su, çeşme, sosyal tesisler ve benzeri ihtiyaçlar için, plan, proje hazırlamak ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, gereli malzeme ve insan gücünü sağlamak, gerektiğinde bu hizmetleri ücretsiz sunmak, istihdam sağlayacak projelerin geliştirilmesi için her türlü desteği sağlamak, 
3.8. Belediyelerin ihtiyacı olan teknoloji gerektiren tesislerin Türkiye ekonomisi bünyesinde yapılabilmesi için her türlü organizasyon, koordinasyon, araştırma, geliştirme ve finansman çalışmalarını yapmak,
3.9. Yurt dışından kredili alımlar yerine, finansmanının dernek kanalı ile temin ve tedarikini sağlamak, belediyelerin ve köylerin hizmetine sunmak,
3.10. Yurt dışından belediyelerin satın aldığı her türlü teknik ve teknolojik hizmet ve malzemeler Türkiye ekonomisi bünyesinden tedarikini sağlamak her türlü çalışmaları yapmak,
3.11. Belediyelerde çalışanların, belediye başkanlarının ve köy muhtarlarının yetiştirilmesi için eğitim, seminer, kurs ve benzeri hizmetleri vermek,
3.12. Mahalli idarelerin Türkiye’nin yeni şartlarına getirile bilmesi için idari,mali, hukuk ve teknik çalışmaların yapılması,
3.13. Finansman konusunda yurt dışı ve yurt içi kaynakların organize edilerek ucuz ve verimli olacak şekilde sağlanılmasına çalışmak.
3.14.  Belediyesi bulunmayan köylerde, bu çalışmalarda muhtarlıklardan yararlanılır.
3.15. Belediye teşkilatı bulunan yerlerde ve köylerde yardıma muhtaç olanları tespit etmek ve bunların yiyecek, giyecek, ısınma, doktor ve ilaç gibi ihtiyaçlarını, imkanlar nispetinde bilabedel gidermek, bu konulardaki sosyal yardım faaliyetlerine yardımcı olmak.

MADDE 4-DERNEĞİN AMACI:
Merkezi bir teşkilat vasıtasıyla belediyelerimize ve köy muhtarlarına verilecek hizmet ile,
a)Daha ucuz maliyetlerle,
b)Çok kısa sürede hizmetleri faaliyete geçirmek,
c)Ülkemiz imkan ve kaynaklarını da değerlendirerek en ileri teknoloji ile yerli üretimi kullanmak,
d)Belediyelerimiz arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak.
Dernek bu amaca ulaşmak için;
a)Mesleki, sosyal, kültürel, ekonomik konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar düzenler, yayınlar, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar.
b)Mesleki, teknik, meslek edindirme, çıraklık eğitimi kursları düzenler,
c)Üyeleri arasından veya dışarıdan hizmet verenlere teşvik edici ödüller dağıtır,
d)Teknik araştırma faaliyetlerinde bulunur, yetili makamların iznini alarak, uluslar arası teknik araştırma kuruluşları ile temaslarda bulunur, onların faaliyetlerine yardımcı olur,
e)Üyelerine maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla sosyal yardım fonu kurar.
f)Konusu ile ilgili gelişmeleri ve faaliyetleri haber bülteni çıkartarak ve basın-yayın organizasyonu yaparak duyurur,
g)Yurtiçi ve yurtdışı teknik ve inceleme gezileri tertip eder, 
h)Her türlü eğitim, geliştirme ve bütünleştirme faaliyetlerinde bulunur,
i)Amaca ve görevlere uygun konularda çalışan özel ve tüzel kişi, kuruluş ve kurumlarla, geçici veya sürekli işbirliğinde bulunur,
j)Kuruluşundaki esas amacı gerçekleştirmek için gerekli olan gelir kaynaklarını temin etmek amacıyla her türlü sınai, ticari, ekonomik faaliyetlerde bulunur. Bunun için gerekli olan işletmeler kurar, kurulmuş olan benzer faaliyetlere iştirak eder, dernek yetkili organlarının kararlaştırdığı diğer faaliyetleri düzenler, yapar ve gerçekleştirir.
k)Dernek amacını gerçekleştirmek için yapılacak para, taşınır ve taşınmaz mal şeklindeki her türlü bağışı kabul eder. Derneğin amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.
l)Dernek amacı ile ilgili ulusal, uluslar arası bilimsel ve mesleki toplantılar düzenlemek, toplantılarla ilgili hizmetleri sunmak, bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, dökümantasyon ve eğitim merkezleri açmak ve işletmek, inceleme ve araştırmalara ilişkin yayınları basmak,bastırmak,satmak,müze,sergi kutlama törenleri ve ses ışık gösterileri düzenlemek ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak derneğin amaçları arasındadır,
m)Dernek amacı çerçevesinde her türlü akademik çalışma yapar yapılmasına aracı olur. Teknik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışından alanlarında uzman kişilerin iştirakiyle her tür ulusal ve uluslar arası konferans, sempozyum, seminer tertip eder, edilmesine yardımcı olur. Bu tür ulusal ve uluslar arası programlara iştirak eder,
n)Dernek amaç ve çalışma konuları ile alakalı faaliyetlerde gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri, yerel yönetimler, vakıf, dernek ve diğer kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ilgili kurumlara proje sunmak veya ortak projeler uygulamak,
o)Dernek üniversite ve yüksek öğrenim kurumları ile ekonomik ve sosyal konularla alakalı ortak araştırmalar ve çalışmalar yapar. Akademisyenleri bu çalışmalarda istihdam eder. İmkanlar dahilinde bu çalışmaların yapılmasına destek olur,
p)Dernek kanunlar çerçevesinde alanı ile ilgili uluslar arası kurum ve organizasyonlara üye olur,
r)Dernek tüm çalışmalarında çevreciliği esas alır,
Doğal hayatı koruma konusunda her türlü çalışmayı yapar, yapılan çalışmalara iştirak eder,
İnsan ve toplum sağlığını ve doğal dengeyi tahrip, tehdit eden her türlü zararlı girişimlerin karşısında yer alır,
s)Dernek yerel yönetimlerin etkin ulusal ve uluslar arası yapıya kavuşturulması için 
Teknoloji ve hizmet transferleri konusunda bilgi alışverişlerine öncülük eder, gerekli hallerde teknoloji ve hizmet transferi yapar.

MADDE 5 – DERNEĞİN KURUCULARI 
Derneğin kurucuları, adları, soyadları, meslekleri, ikametgahları aşağıda belirtilen kişilerdir.
Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN
Mak. Yük. Müh. 86. Sok. No:9/6
Emek-ANKARA. 1943 Turgutlu Doğumlu. Tabiiyeti T.C 

Mehmet Ziyattin TOKAR
Mak. Yük. .Dostlar Sitesi C Blok No:93
Balgat-ANKARA. 1952 Eleşkirt Doğumlu. Tabiiyeti T.C

Ahmet Alper TEKAY 
Yeminli Mali Müşavir. M. Fevzi Çakmak Cad. 6/10
Beşevler-ANKARA. 1941 Bursa Doğumlu. Tabiiyeti T.C 

Doç. Dr. Sencer İMER 
Metalürji Yük. Müh. Hüseyin Onat Sok. 12/10 
Ayrancı-ANKARA. 1942 Ankara Doğumlu. Tabiiyeti T.C          
            
Mahmut Fikret BİLGE
İnşaat Yük. Müh. 4.Cad. 165/30
Bahçelievler-ANKARA. 1933 Erzurum Doğumlu. Tabiiyeti T.C

Taylan TAMER
Mak. Yük. Müh. 25.Sok. No:10/1 
Bahçelievler-ANKARA. 1940 İstanbul Doğumlu. Tabiiyeti T.C 

İ.Melih GÖKÇEK 
Gazeteci. TBMM Lojmanları 2/20 
ANKARA. 1947 Gaziantep Doğumlu. Tabiiyeti T.C 

M. Ziya KAHRAMAN 
İnş. Yük. Müh. Atadan Cad. 29/12 
Altındağ-ANKARA. 1947 Gerede Doğumlu. Tabiiyeti T.C 

Metin YAVUZ 
Serbest. A. Paşa Kırkağaç Sok. Uğur Apt.2/7
A.Paşa-ANKARA. 1951 Ankara Doğumlu. Tabiiyeti T.C

Bekir YILDIZ
Ziraat Müh. M. Çakmak Mah. Yavuz Cad. 1/23 
Sincan-ANKARA. 1964 Gümüşhane Doğumlu Tabiiyeti T.C

Süleyman HAKSEVER
Serbest. Y. Beyazıt Mah. Ünal Sok. 5/3 
Çubuk-ANKARA. 1959 Ankara Doğumlu. Tabiiyeti T.C

Yalçın BEYAZ 
Serbest. İstasyon Cad. 62. Sok. No:173 
Etimesgut-ANKARA. 1961 Ankara Doğumlu. Tabiiyeti T.C

MADDE 6-ÜYELİK
1.     Asil üyelik,  2.     Fahri üyelik 
1.    Asil Üyelik: Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça medeni hakları kullanma yetkisine sahip 18 yaşını bitirmiş belediyecilik konularında nazari, tatbiki olarak çalışmış veya çalışmakta olan ve mahalli idarelerimizin ülkemizin gelişmesinde önemli yeri olduğuna inanmış herkes üye olabilir. Üye olmak isteyenlerin üyelik formunu doldurarak derneğe vermesi ve yönetim kurulundan üyelikle ilgili karar alınmasından sonra üyeliği kesinleşir.
Karar alma müddeti müracaat tarihinden itibaren 1 ayı geçemez. üyeliğe kabul kararları yönetim kurulunda oy birliğiyle alınır.
Üyelik başvuruları gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir, başvurusu reddedilen üye derneğin ilk genel kuruluna itiraz edebilir. Genel kurul kararları kesindir.
2.    Fahri Üyelik: Belediyeciliğin gelişmesi geliştirilmesi uğrunda hizmet yapmış olanlar ile derneği maddi ve manevi bakımdan desteklemiş bulunan gerek Türk vatandaşlarım ve gerekse yabancılar, yönetim kurulu kararıyla, fahri üyesi kayır ve kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına ancak davet ile girebilir ve oy kullanamazlar.Fahri üyeleri isterse aidat verebilirler.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 7- ÜYE AİDATI:
1.    Üyeler üyeliği kabul edildikten sonraki takip eden aydan başlamak sureti ile her ay üyelik aidatı olarak 10 TL öder. Giriş aidatını yönetim kurulu belirler.
2.    Yaptığı ve yaptırdığı hizmet, yayın ve diğer faaliyetlerden elde edeceği gelirler.
3.    Derneğe yapılacak her türlü bağışlar
4.    Derneğin amacını gerçekleştirmek için kurulan tesislerin işletilmesinden, hizmet karşılığı olarak alınan ücretlerden,
5.   Dernek yararına düzenlenecek, kermes, konser ve benzeri toplantılarla, ölüm, nişan, nikah, düğün gibi merasimlerde, gönderilmesi adet olan çiçek vb. hediye karşılığı  gelirlerle,sosyal,ticari,kültürel ve her türlü organizasyonlardan elde edilecek gelirlerden,
6.    Derneğin menkul ve gayri menkul mallarının kiralanmasında veya satışlarından veya derneğin menkul kıymetlerinin iratlarından ve mevduat gelirlerinden.
7.    Derneğin iştirak ettiği işletmelerden aldığı kar paylarından.
8.  Derneğin düzenleyeceği yurtiçi ve yurtdışı sergilerden, seminerlerden, konferanslardan ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden,
9.    Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden sağlanır.

MADDE 8-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
Dernekten çıkmak isteyen her üye, derneğe olan aidat ve dergi abone borçlarını ödemek olmak şartıyla, bu isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir, bu istek yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. ancak ödenmiş taksit ve bağışlar kendilerine geri verilmez.
Dernek aidat borçlarını 3 yıl boyunca ödemeyen veya üyelik için gerekli kanuni yeteneklerini yitirenler, yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.belediyecilik ruhuna aykırı ve dernek itibarını düşürücü hareketle ve yayında bulunan üyeler hakkında da aynı işlem uygulanır.
Üyelikten herhangi bir nedenle yönetim kurulu kararıyla çıkarılanlar bu kararlara karşı dernek genel kurulunda itiraz edebilir.genel kurulun kararı kesindir.

MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI:
a)    Genel kurul: Derneğin kayıtlı asil üyelerinden oluşur.
b)    Yönetim kurulu: genel kurul tarafından 2 yıl için seçilmiş 5 asil ve 5yedek üyeden oluşur.
c)    Denetleme kurulu: genel kurul tarafından 2 yıl için seçilmiş 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

MADDE 10- GENEL KURUL:
Genel kurul derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları 2 yılda bir olmak üzere Ocak ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır.toplantı 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.olağanüstü genel kurul toplantıları yönetim kurulunu veya denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati ve yeri gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir,ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman,1 haftadan az olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma ve sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek üzere duyurulur.
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu,genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağıramazsa,denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan bir mahallin sulh hukuk hakiminden toplantıya çağrılmanın sağlanmasını talep edebilir.
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı açar. Genel kurul, asil üyeler arasında açık oyla bir başkan iki başkan vekili ve yeteri kadar katip seçer.
Genel kurul toplantısında görüşmeler ve tartışmalar yapılır ve dileklerde bulunulabilir.
Dernek organlarının seçimi, yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası, yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek onaylanması derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Derneğin feshi, derneğe üyelik başvuruları reddedilenlerin, dernek üyeliğinden herhangi bir nedenle çıkarılanların itirazlarını incelemek ve karara bağlamak genel kurulun yetki alanına giren faaliyetlerdir.
Genel kurulda karar açık oy ve çoğunlukla alınır. Yönetim kurulu ve denetçiler seçimi ise kapalı oyla yapılır.

MADDE 11. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:
Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan,bir ikinci başkan,bir genel sekreter ve bir muhasip seçer.

MADDE 12. YÖNETİMKURULUNUN GÖREVLERİ:
Yönetim kurulu, Beş asil, Beş yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden göreve çağrılır.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle mükelleftir.derneğin amaçları içindeki görevleri yapar.
a)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki verir.
b)    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.
c)    Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 13 YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Yönetim kurulu, derneğin ihtiyacına göre derneğin organizasyonunu yapar, görevlerini belirler.

MADDE 14 YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFALAR
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalardan sonra getirilecek yedek üyeyi, yönetim kurulu yedekleri arasından tespit eder.
Yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul,mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

MADDE 15 DENETİMKURULU OLUŞUM VE GÖREVLERİ:
Denetleme kurulunun teşkili,
Denetleme kurulu 3Asil 3 Yedek üye olarak genel kurul tarafından 2 yıl süre ile seçilir. Denetleme kurulu aşağıdaki görevleri yapar. 
a)    Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az 6 ayda 1 denetlemek, eksik veya yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek.
b)    Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait Bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurula sunmak.
c)    Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak,
d)    Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 16  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği Genel Kurulda yapılabilir. Görüşmelere başlanabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.       

MADDE 17 DERNEĞİN FESHİ
1.    Dernek genel kurulunun2/3 çoğunluğunun kararı,
2.    Her ne sebeple olsun üst üste iki olağan genel kurulun yapılamaması
3.    Adli  mercilerce karar verilmesi halinde fesih edilir veya fesih edilmiş sayılır.
Derneğin feshi ve tasfiyesi halinde,  nakti,  taşınabilir ve taşınmaz malları ve hakları genel kurulda alınacak Karar uyarınca başka bir dernek veya vakfa devredebilir. 

MADDE 18
Bu tüzükte yer almayan konular hakkında dernekler kanunu hükümleri ve diğer genel hükümler uygulanır.

MADDE 19 İÇ DENETİM
Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.   

MADDE 20  DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ
Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal  ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneği gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

MADDE 21 DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU 
Gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu dernek yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilir.

MADDE 22  ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 
Şubeler tüzel kişiliği olmayan dernek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisi sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 

MADDE 23 ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
Şubelerin organları genel kurul yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel Kurul şubelerin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim kurulu 5 Asil, 5 Yedek, denetim kurulu 3 Asil, 3 Yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. 
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.

MADDE 24 ŞUBELERİN GENEL KURULARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Şubeler Genel Kurul Olağan Toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul Toplantısından en az 2 ay önce belirtmek zorundadır. 
Şubelerin Olağan Genel Kurulu 2 yılda bir Ekim ayı içerisinde Şube Yönetim Kurulunca belirlenecek, gün, yer ve saatte toplanır. 
Şubeler Genel Kurul Sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve Genel Merkezine bildirmek zorundadır. 
Şubeler Genel Merkez  Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları  doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 20 üye için 1, arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ve toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde 1 olmak üzere seçilecek delegelerle seçimlik delege olarak şubeyi temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılır. Ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. 
Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinde ayrılırlar. 

MADDE 25 TEMSİLCİLİK  AÇMA 
Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu Kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliği adresi, Yönetim Kurulu Kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik Dernek Genel Kurulu’nda temsil edilemez şubeler temsilcilik açamazlar.

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız